Milan Bauer - grafika
Popis: čerstvý, ještě mokrý otisk
img00012.jpg
foto: Václav Podestát a Jan Lodr, galerii sestavil Jan Lodr na stránky Jana Lodra
zpět na stránky M. Bauera