Milan Bauer - grafika
Popis: výstavní plochy na Kozlu jsou krásné, bylo vystaveno 200 grafik
img00014.jpg
foto: Václav Podestát a Jan Lodr, galerii sestavil Jan Lodr na stránky Jana Lodra
zpět na stránky M. Bauera