Milan Bauer - grafika
Popis: vernisáž na Kozlu byla spojena s hudební produkcí M.Bauera a jeho dcer, úvodní slovo přednesl tiskař Přemysl Dočkal
img00021.jpg
foto: Václav Podestát a Jan Lodr, galerii sestavil Jan Lodr na stránky Jana Lodra
zpět na stránky M. Bauera