Milan Bauer - grafika
Popis: na konci pracovního dne tiskař padl únavou pod lis
img00062.jpg
foto: Václav Podestát a Jan Lodr, galerii sestavil Jan Lodr na stránky Jana Lodra
zpět na stránky M. Bauera