Milan Bauer v tisku

O jeho grafické tvorbě se píše v domácím i zahraničním tisku, např. v Německu, Itálii, Finsku, ale i v Bangladéši.