Ex libris Stanislav Mlýnek
Ex libris Marcela Jeřábková
Ex libris Pavel Vlček
Ex libris Karel Dlouhý
Ex libris Luděk Rubáš
Ex libris Věra Marvanová
Ex libris Jan Weis
Ex libris Zdeněk Šíma
Ex libris Eva Auředníková
Ex libris Jiří Šťastný
Ex libris Dr. Ottmar Premstaller
Ex libris Miloslav Houška
Ex libris D´Annunzio 88
Ex libris Aggath
Ex libris Milan Bauer
Ex libris Solařových
Ex libris Iva Bauerová
Ex libris M. Čenský
Ex libris Skálovi
Ex libris Zdeněk Skála
Ex libris Josef Margecín
Ex libris Inge Dankovičová
Ex libris Josef Hrubý
Ex libris Pavel Pich
Ex libris Vilém Stránský
Ex libris Milan Bauer II
Ex libris Petr Smejkal
Ex libris Walter Humlsteter

Ex libris Susi Kolar Plicka
Ex libris F. M.
Ex libris  Milan Bauer I.
Ex libris Jaroslav Faltýn
Ex libris Zdeněk Šíma
Ex libris Josef Hrubý
Ex libris Milan Bauer
Ex libris SSPE
grafika exlibris
Ex libris Y. Y.